V druhej polovici mája sa v našej Botanickej záhrade konal odborný seminár s komentovanou prehliadkou novovysadených plôch a workshopom. Tematiku zameranú na sortiment trvalkových záhonov, jeho špecifiká, ako aj údržbu a rekonštrukciu trvalkových záhonov prezentoval inžinier Adam Baroš z Výskumného ústavu Silva Taroucy pre krajinu a okrasné záhradníctvo v Průhonicach. Vedecký pracovník sa už desiatky rokov venuje výskumu rastlín pre trvalkové záhony. Seminár sa dotkol aj témy rekonštrukcie trvalkových záhonov. V Botanickej záhrade SPU v minulom roku pristúpili k rekonštrukcii časti záhonov a ďalšiu plánujú aj v tomto roku.