V priestoroch Katedry krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre prebieha v týchto dňoch výstava na tému Historické povodňové značky na Slovenku. Výstava na niekoľkých baneroch zaznamenáva výskyt a dopady povodní na Slovensku.