Náš projekt Vedecký deň stredoškoláka zavítal dňa 23.3.2023 so svojím modulom Čítaj svoju krajinu na SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Študenti sa tak zoznámili s touto problematikou nielen teoreticky ale hlavne prakticky.