Vedecký deň stredoškolákaO PROJEKTE

VEDECKÝ DEŇ STREDOŠKOLÁKA

Cieľom projektu je objektívne informovať cieľovú skupinu ohľadom problémov klimatických zmien, vody v krajine a pozemkových úprav. Projekt zároveň rieši motivovanie cieľovej skupiny v rámci praktických ukážok a má viesť žiakov k skúmaniu a hľadaniu odpovedí na otázky súvisiace s uvedenými oblasťami, a zároveň edukuje učiteľov stredných škôl, ktorým ukážeme inovatívne spôsoby environmentálnej výučby, ktoré môžu následne ďalej využívať na svojich predmetoch.

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci a študenti stredných a vysokých škôl, učitelia stredných škôl a široká verejnosť – bez ohľadu na vek, pohlavie, región.

Projekt pozostáva z dvoch podaktivít:

  1. Vedecké dni
  2. Prednášky

čo je nové?Zoznam noviniek

Klimatická zmena – Giraltovce

Klimatická zmena bola témou prednášky, ktorá sa konala 27. marca 2023 na Spojenej škole v Giraltovciach. Prednáška sa konala v rámci projektu Vedecký deň stredoškoláka.

Viac

O krajine a pôde v Malinove

Prednášky projektu Vedecký deň stredoškoláka zavítali 23. marca 2023 aj na Spojenú školu Malinovo. Kolegyne doc. Ing. Elena Aydin, PhD. a Ing. Tatiana Kaletová, PhD. predstavili žiakom témy ako erózia pôdy a protipovodňová a protierózna ochrana v krajine.

Viac

Vedecký deň stredoškoláka odštartoval

Vedecký deň stredoškoláka 🔬🧪
Pod týmto názvom sme spustili sériu vzdelávania pre študentov stredných škôl. Ako prvých sme navštívili študentov SOŠ PaSV Žilina, kde naše kolegyne doc. Aydin a Ing. Kaletová hovorili o význame a ochrane pôdy a o vode v krajine. Sme radi, že sa študentom páčilo a už teraz sa tešíme na ďalšie školy.
Viac

O klimatickej zmene a pôde

V piatok 9. decembra 2022, naši kolegovia doc. Ing. Elena Aydin, PhD. a Ing. Andrej Tárník, PhD., predniesli pre študentov SOŠ PaSV Žilina výberové prednášky na tému klimatickej zmeny a erózie pôdy. Sme radi, že prednášky študentov zaujali a už hneď vyjadrili záujem o ďalšie vzdelávanie. Ďakujeme, vidíme sa nabudúce.

Viac

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.