Vedecký deň stredoškolákaO PROJEKTE

VEDECKÝ DEŇ STREDOŠKOLÁKA

Cieľom projektu je objektívne informovať cieľovú skupinu ohľadom problémov klimatických zmien, vody v krajine a pozemkových úprav. Projekt zároveň rieši motivovanie cieľovej skupiny v rámci praktických ukážok a má viesť žiakov k skúmaniu a hľadaniu odpovedí na otázky súvisiace s uvedenými oblasťami, a zároveň edukuje učiteľov stredných škôl, ktorým ukážeme inovatívne spôsoby environmentálnej výučby, ktoré môžu následne ďalej využívať na svojich predmetoch.

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci a študenti stredných a vysokých škôl, učitelia stredných škôl a široká verejnosť – bez ohľadu na vek, pohlavie, región.

Projekt pozostáva z dvoch podaktivít:

  1. Vedecké dni
  2. Prednášky

čo je nové?Zoznam noviniek

Vedecký deň stredoškoláka v Starej Ľubovni

Náš projekt Vedecký deň stredoškoláka zavítal dňa 28.3.2023 so svojím modulom Klimatická zmena v praxi na Gymnázium T. Vansovej v Starej Ľubovni. Študenti sa tak zoznámili s touto problematikou nielen teoreticky ale hlavne prakticky.

 

Viac

Vedecký deň stredoškolákov z Banskej Štiavnice

Náš projekt Vedecký deň stredoškoláka zavítal dňa 23.3.2023 so svojím modulom Čítaj svoju krajinu na SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Študenti sa tak zoznámili s touto problematikou nielen teoreticky ale hlavne prakticky.

Viac

Vedecký deň gymnazistov zo Zlatých Moraviec

Náš projekt Vedecký deň stredoškoláka zavítal dňa 22.3.2023 so svojím modulom Voda v krajine na Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Gymnazisti sa tak zoznámili s touto problematikou nielen teoreticky ale hlavne prakticky.

Viac

Voda v krajine

Voda v krajine – tak znel názov prednášky pre študentov Spojenej školy Jarmočná (zložka Obchodná akadémia) v Starej Ľubovni. Prednáška sa konala 27. marca 2023, prednášajúcou bola Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

Viac

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.