Vedecký deň stredoškolákaO PROJEKTE

VEDECKÝ DEŇ STREDOŠKOLÁKA

Cieľom projektu je objektívne informovať cieľovú skupinu ohľadom problémov klimatických zmien, vody v krajine a pozemkových úprav. Projekt zároveň rieši motivovanie cieľovej skupiny v rámci praktických ukážok a má viesť žiakov k skúmaniu a hľadaniu odpovedí na otázky súvisiace s uvedenými oblasťami, a zároveň edukuje učiteľov stredných škôl, ktorým ukážeme inovatívne spôsoby environmentálnej výučby, ktoré môžu následne ďalej využívať na svojich predmetoch.

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci a študenti stredných a vysokých škôl, učitelia stredných škôl a široká verejnosť – bez ohľadu na vek, pohlavie, región.

Projekt pozostáva z dvoch podaktivít:

  1. Vedecké dni
  2. Prednášky

čo je nové?Zoznam noviniek

So študentami SPŠ S. Mikovíniho na Počúvadle

Dňa 27. apríla 2023 traja naši kolegovia (doc. Aydin, Ing. Kaletová a Ing. Tárník) zavítali na praktické vzdelávanie študentov SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica na tajch Počúvadlo. Študenti tu mali svoj každoročný blok praktického vzdelávania. Tento rok sme ho obohatili aj o naše témy  „Zrnitosť pôdy“, „Infiltrácia vody do pôdy” a „Odber a meranie kvality vody”. Sme radi, že sme mohli prísť a teší nás záujem študentov.

Viac

Prednášky na SOŠ Veterinárnej Nitra

Študentov SOŠ Veterinárnej v Nitre témy nášho projektu “Vedecký deň stredoškoláka” zaujali. Na tejto škole sme zrealizovali hneď tri prednášky.

Kolegyňa Ing. Tatiana Kaletová, PhD. prednášala dňa 20. marca 2023 na témy “Monitoring životného prostredia” a “Hodnotenie kvality životného prostredia”. 20. apríla zas kolega Ing. Andrej Tárník, PhD. hovoril so študentami na tému “Klimatická  zmena”.

Viac

O klimatickej zmene, povodniach a suchu v Banskej Štiavnici

Naši kolegovia Ing. Tatiana Kaletová, PhD. a Ing. Andrej Tárník, PhD. zavítali 30. marca 2023 na SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici. So študentami diskutovali na témy ako klimatická zmena, povodne a sucho. Prednášky sa konali v rámci projektu Vedecký deň stredoškoláka.

Viac

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.