Vedecký deň stredoškoláka 🔬🧪
Pod týmto názvom sme spustili sériu vzdelávania pre študentov stredných škôl. Ako prvých sme navštívili študentov SOŠ PaSV Žilina, kde naše kolegyne doc. Aydin a Ing. Kaletová hovorili o význame a ochrane pôdy a o vode v krajine. Sme radi, že sa študentom páčilo a už teraz sa tešíme na ďalšie školy.