Náš projekt Vedecký deň stredoškoláka zavítal dňa 22.3.2023 so svojím modulom Voda v krajine na Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Gymnazisti sa tak zoznámili s touto problematikou nielen teoreticky ale hlavne prakticky.