V pondelok 10. júna 2024 zavítali na exkurziu do Envirocentra študenti Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach. Počas návštevy získali teoretické aj praktické informácie o klimatickej zmene, vode v krajine či možnostiach adaptačných a mitigačných opatrení. Vyskúšali si aj všetky modely, ktoré envirocentrum ponúka (hydraulické žľaby, riečne koryto, ďažďový simulátor,…).