Dňa 27. apríla 2023 traja naši kolegovia (doc. Aydin, Ing. Kaletová a Ing. Tárník) zavítali na praktické vzdelávanie študentov SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica na tajch Počúvadlo. Študenti tu mali svoj každoročný blok praktického vzdelávania. Tento rok sme ho obohatili aj o naše témy  „Zrnitosť pôdy“, „Infiltrácia vody do pôdy” a „Odber a meranie kvality vody”. Sme radi, že sme mohli prísť a teší nás záujem študentov.