Aktivita projektu, Informačné dni a súťaž na stredných školách, bola oficiálne spustená a to prvým informačným dňom, ktorý sa konal v Žiline. Naši traja odborníci navštívili Strednú priemyselnú školu v Žiline, aby študentom povedali o dopadoch klimatických zmien na Slovensko a svet. Bližšie im predstavili reálne skutočnosti, dopady ale aj možnosti ako klimatickú zmenu zvládnuť.

Vo svojich prednáškach sa zamerali na vodu v krajine, možnosti ako môže aj jednotlivec prispieť k opatreniam proti dopadom klimatických zmien a nových moderných technológiách, ktoré sa pri tom dajú využiť.

Študentom tiež odprezentovali vyhlásenú súťaž na tému “Dopad klimatickej zmeny na naše okolie”. Veríme, že sa študentom informačný deň páčil, zamyslia sa nad dôsledkami klimatickej zmeny a skúsia navrhnúť aj svoje vlastné riešenia a zapoja sa tak do súťaže.

O našom informačnom dni informoval aj regionálny spravodajský web Žilinak.sk