Pri príležitosti Svetového dňa vody sa 25. marca konala aj prednáška prof. Petra Halaja na tému Vodné toky v 21. storočí – nové prístupy v riešení protipovodňovej ochrany území.