Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo v súvislosti so zmiernením dopadov globálnej zmeny klímy. Tak znel názov prednášky, ktorá sa konala v pondelok 29. marca 2021. Prednášajúcim bol prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc. Poslucháči sa dozvedeli súvislosti medzi udržateľnosťou hospodárenia na pôde a zmenami klímy.