25. marca 2021 sa konala prednáška na tému Retencia vody v krajine ako základ opatrení proti suchu a povodniam, technické a netechnické opatrenia v krajine a urbanizovanom prostredí. Prednášajúcim bol prof. Ľuboš Jurík. Táto prednáška sa konala aj pri príležitosti Svetového dňa vody.