Vo štvrtok 21. marca 2024 sa v našom Envirocentre konala prednáška prof. Ing. Ľuboša Juríka, PhD. o moderných spôsoboch hospodárenia s dažďovou a odpadovou vodou v mestách.