Profesor Ing. Dušan Igaz, PhD. prednášal na tému Pôdne sucho, možnosti jeho určovania, monitorovania a predpovedania. Prednáška sa konala 2. marca 2021. Poslucháči dostali bližšie informácie o stave a vývoji zásob vody v pôde, príčinách a dôsledkách pôdneho sucha ako aj o možnostiach jeho monitoringu.