V pondelok, 1. marca 2021, sa uskutočnila prednáška Ing. Danice Leškovej zo SHMÚ na tému “Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS)”. V rámci prednášky bol vysvetlený vývoj a vznik systému ako aj jeho použitie v praxi.