V stredu 24. marca 2021 sa konala prednáška RNDr. Pavla Tupého zo spoločnosti Envigeo, a.s., Banská Bystrica. Témou prednášky boli aktuálne trendy v sanácii zosuvov pôdy ako jedného z dôsledkov povodní.