V pondelok 29. marca 2021 sa konala prednáška Ing. Tatiany Kaletovej, PhD. na tému Zosuvy: príčiny zosuvov, spôsoby predchádzania a sanácie zosuvov v krajine.