Dňa 30.4.2024 sa v našom Envirocentre konala prednáška doc. Ing. Jána Horáka, PhD. na tému klimatická zmena a jej negatívne dopady. Poslucháči sa dozvedeli o vývoji klimatických ukazovateľov a o predpovediach pre Slovenko i svet. Súčasťou boli aj informácie o možnostiach adaptačných a mitigačných opatrení.