14. decembra 2020 sa konala prednáška doc. Ing. Jána Horáka, PhD. na tému extrémnych zrážok a klimatickej zmeny. Poslucháči sa dozvedeli o trendoch vo vývoji zmien klímy, zmenách v časovom a priestorovom rozložení zrázok a pod.