V pondelok 20. mája 2024 sa konala ďalšia prednáška súvisiaca s témou klimatickej zmeny. Tentokrát sme sa ale zamerali na zelenú infraštruktúru a iné prírode blízke riešenia, ktoré vieme použiť ako adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Prednášal doc. Ing. Attila Tóth, PhD. z Ústavu krajinnej architektúry FZKI.