Naše nové Environmentálne centrum nemá a nebude slúžiť len našej univerzite ale otvárame ho aj pre širokú verejnosť, pre žiakov základných a stredných škôl. Aj preto sme rozmiestnili informačné materiály o našom Envirocentre na verejne dostupných a frekventovaných miestach ako je napríklad OC Promenáda.

DOD sa bude konať 25.4.2024 od 09:00.