Pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja bola otvorená výstava na tému Povodňové značky na Slovensku.

Výstava sa koná 29. 06. – 03.07. 2020 v čase od 11 do 14 hod vo vestibule Veľkej auly Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Dúbravská cesta 9.