• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Povodne a zmena klímyVideo propagácia témy klimatickej zmeny

Informačná aktivita bola zameraná na výrobu propagačného videa zameraného na tematiku klimatických zmien a jeho zverejnenie v regionálnych televíznych médiách. Cieľom aktivity je výrazné zvýšenie povedomia verejnosti o klimatickej zmene, témach a aktivitách projektu.
Následne bude toto video využité aj v rámci udržateľnosti projektu pre propagáciu a šírenie povedomia verejnosti o klimatických zmenách.