• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Povodne a zmena klímyPrednášky

Aktivita Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien pozostáva z 15 prednášok v rámci rôznych tém. Cieľovou skupinou tejto aktivity je skupina vysokoškolských študentov, ktorí sú študentmi Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ako univerzity, ktorá má najbližšie k výučbe tém životného prostredia. Súbor prednášok umožní venovať sa každej oblasti dopadu klimatických zmien osobitne a hlbšie rozobrať ich príčiny a dôsledky.

Harmonogram jednotlivých prednášok prosím sledujte v našom kalendári.

Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien bude rozoberať nasledovné témy: