• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Povodne a zmena klímyLetná škola

Trojdňová Letná škola pre stredné školy prinesie účastníkom prostredníctvom praktických ukážok možnosť vyskúšať si prístroje a nástroje využívané pri základných úkonoch pri práci v oblasti ochrany životného prostredia a zmierňovania negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Prínosom pre zúčastnených žiakov stredných škôl a gymnázií bude praktické zameranie terénnych prác a teda doplnenie teoretických poznatkov iných aktivít projektu o hmatateľné prakticky realizované práce žiakov.

 

 

Prečo vzniká klimatická zmena, ako sa prejavuje a čo je možné urobiť aby sme ju zmiernili? Toto video vovedie účastníkov letnej školy do problematiky.