• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Povodne a zmena klímyKonferencia

KONFERENCIA 2022

Aj tento rok organizujeme vedeckú konferenciu, ktorá je tematicky zameraná aj na otázky súvisiace s klimatickou zmenou.

Viac informácií o konferencii Veda mladých 2022 nájdte na stránke konferencie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCIA 2021

ENVIRO je medzinárodná konferencia s dlhoročnou tradíciou od roku 1995. V tomto roku sa uskutoční už jej 25. ročník, ktorý je tematicky zameraný na znižovanie rizika nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy v krajine a nové trendy v environmentálnom vzdelávaní.

Konferencia ENVIRO poskytne priestor pre výmenu informácií o nových trendoch a prístupoch v riešenej problematike environmentálneho vzdelávania ako i v problematike ochrany životného prostredia, znižovania negatívnych dôsledkov zmeny klímy a protipovodňových opatrení.

Viac informácií o konferencii a možnosť registrácie nájdete na stránkach konferencie:

Program konferencie bude rozdelený do viacerých sekcií a panelov, ktoré dovolia účastníkom vymeniť si informácie a vedomosti z oblasti ochrany prírody. Hlavným programom bude prezentácie vedeckých a odborných informácií o nových trendoch v danej oblasti.