• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Povodne a zmena klímyInformačné dni a súťaž

Aktivita informačné dni a súťaž na stredných školách mala za cieľ osloviť predovšetkým študentov a čiastočne aj odbornú verejnosť (v podobe pedagógov stredných škôl). Cieľom bolo atraktívnym spôsobom mobilizovať a zvýšiť záujem o témy projektu a to najmä u mladej generácie ako nositeľky myšlienok a činov budúcnosti.

V rámci tejto aktivity sme navštívili osobne alebo online stredné školy v rámci celého Slovenska a odprezentovali sme im problematiku klimatických zmien a jej dôsledkov pre Slovensko.

Pozrite si reportáže z jednotlivých informačných dní.

 

Súťaž pre stredoškolákov

Zároveň s prebiehajúcimi informačnými dňami bola vyhlásená aj súťaž pre študentské tímy, v rámci ktorej študenti mohli navrhnúť riešenie pre lokálny, regionálny alebo celoslovenský klimatický problém.

Pravidlá:

Zamerajte sa napríklad na zhodnotenie sucha vo vašom regióne, nájdite vhodné miesta na regulované zaplavenie územia počas povodne, riešenie protipovodňovej ochrany, sledujte ako sa mení výskyt rastlín a živočíchov vo vašom okolí alebo ako by ste zadržiavali zrážkovú vodu u vás doma, v škole, v meste…

Spracujte projekt, prezentujte ho posterom, videom, prezentáciou alebo akokoľvek inak. Projekt spracujte do bodov:

  1. prezentácia tímu
  2. definovanie problému (pôvod, popis stavu, fotodokumentácia)
  3. aké zložky životného prostredia sú ovplyvené
  4. navrhnite riešenie (popis myšlienky, vizualizácia, potrebné dáta, zapojenie verejnosti,…)
  5. očakávané zlepšenia

Porota zložená z odborníkov z našej fakulty vyberie tri najlepšie tímy, ktoré získajú knižnú cenu a účasť na odbornej exkurzii.

Hodnotiaci kritéria projektov:

  • aktuálnosť – 30%
  • inovatívnosť – 30%
  • realizovateľnosť – 10%
  • územná pôsobnosť, dopad – 10%
  • spracovanie, prezentácia, vizuálne stvárnenie – 20%

Svoje projekty posielajte do 31.03.2021 na mail fzki.uniag.sk@gmail.com.

Víťazné tímy sa mali zúčastniť odbornej exkurzie, aby videli opatrenia v praxi a získať vecné ceny. Nakoľko však pandémia neumožnila prácu v tímoch a spoločne v teréne, súťaž sa napokon neuskutočnila. Rozhodli sme sa však, že študentov zoberieme na exkurziu aspoň virtuálne, prostedníctvom video dokumentov.

 

 

K aktivite bol spracovaný aj informačný leták.