• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Povodne a zmena klímyHistorické povodne

Aktivita Historické povodňové značky na Slovensku poukazuje na historické povodňové situácie na Slovensku. Upozorňuje na opakujúci sa výskyt tohto fenoménu a rozoberá jeho nárast a frekvenciu z pohľadu dopadov klimatických zmien a vykonaných protipovodňových opatrení.

Táto aktivita bola realizovaná formou verejných prezentácií a prezentačných bannerov spojených s odborným výkladom. Po vypuknutí pandémie približujeme daná aktivititu aj online formou prostredníctvom videa a tejto stránky.

Účastníci aktivity získajú informácie o zachovaných znakoch povodní ako sú napríklad kulminačné hladiny na zachovaných budovách, zmienky v archívnych dokumentoch a pod. Prínosom prezentácií je hlbšia analýza príčin, dopadov a riešení tohto fenoménu.

 

Prezentačné bannery:

  1. Historické povodne
  2. Aké máme údaje?
  3. Dobový opis povodní
  4. Povodňová značka 1813 – Orava
  5. Povodňová značka 1813 – Trenčín
  6. Povodňová značka 1813 – Brunovce
  7. Povodňová značka 1813 – Horné Zelenice
  8. Povodňové značky – Hron
  9. Povodňové značky 1848 – Štefanová
  10. Povodeň 1813