• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Povodne a zmena klímyFotosúťaž a výstava

Fotosúťaž 2022 – Svetový deň vody

Svetový deň vody sme si pripomenuli fotosúťažou. Do súťaže sa zapojilo 24 autorov. Štvorčlenná porota hodnotila dva parametre (max. 80 bodov):

 • Zachytenie témy, reprezentatívnosť, myšlienka (0-10b)
 • Technická kvalita (0-10b)

Porota:

 • Ing. Kristína Candráková, PhD. – FZKI SPU v Nitre
 • Ing. Andrej Tárník, PhD. – FZKI SPU v Nitre
 • Ing. Viktor Varga, PhD. – Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovanie vplyvu na životné prostredie
 • Ing. Peter Ivan, PhD. – SVP, Odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa

Výhercovia:

 1. miesto: Róbert Straka – Dva brehy – 71 bodov
 2. miesto: Vladimír Polák – Diaľničný most Sereď – 69 bodov
 3. miesto: Adam Hozlár – Rybár – 68 bodov

 

 

Všetky súťažné fotografie:

 

Pravidlá fotosúťaže boli:

Aj tento rok oslávime Svetový deň vody (22. marca) fotosúťažou. Posielajte nám Vaše fotky na tému “Voda” do 18. marca 2022 na mail fzki.uniag.sk@gmail.com alebo pod príspevky na sociálnych sieťach. Vyhrať môžete pekné vecné ceny. Výsledky budú zverejnené počas osláv svetového dňa vody na FZKI.

 • Vyhlasovateľom fotosúťaže je Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 • Do fotosúťaže sa môže zapojiť každý.
 • Každý učastník pošle 1 fotografiu spolu s jej názvom.
 • Fotografie musia byť v primeranej kvalite, grafické úpravy snímok sú povolené.
 • Fotografie nespĺňajúce požiadavky organizátorov nebudú do súťaže a výstavy zaradené.
 • Organizátori si vyhradzujú právo na zverejnenie fotografií pre účely propagácie výstavy podľa § 25 a § 26 zákona č. 618 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Za takéto použitie fotografií nevzniká povinnosť uhradiť autorovi fotografií odmenu.
 • Účastníci výstavy musia byť autormi snímok a súhlasiť s týmto prehlásením: “Čestne prehlasujem, že som autorom fotografického diela podľa § 6 zákona č. 618 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)”.
 • Organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov (napr. prihlásenie fotografií, na ktoré účastníci nevlastnia autorské práva a pod.).
 • Vecné ceny nie sú nárokovateľné.
 • Zapojením sa do súťaže akceptujete jej pravidlá.

 

 

 

 

Fotosúťaž 2021

Ďakujeme, že ste sa zapojili do našej fotosúťaže. Do uzávierky nám prišli fotografie od 202 autorov. Vyhlásenie výsledkov prebehlo 25. marca 2021 počas osláv Svetového dňa vody na FZKI. Témou fotosúťaže bola “Voda a povodne”. Vyzvali sme Vás na zasielanie fotografií, ktoré zachytávajú rôzne podoby vody v krajine, umelecké stvárnenie sily vody, dôležitosť a význam vody a pod.

Program – Deň vody 2021 – 25.03.2021:

8.45 hod. Úvod – prof. Ľuboš Jurík, prof. Peter Halaj,

9.00 hod. – 1 prednáška: Voda v mestách – Status Quo Vadis – doc. Ing. Marek Sokáč, PhD., Ústav hydrológie SAV v Bratislave

10.00 hod. – 2. prednáška: Retencia vody v krajine ako základ opatrení proti suchu a povodniam, technické a netechnické opatrenia v krajine a urbanizovanom prostredí – prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., FZKI SPU v Nitre

11.00 hod. – 3. prednáška: Vodné toky v 21. storočí – nové prístupy v riešení protipovodňovej ochrany území – prof. Ing. Peter Halaj, CSc., FZKI SPU v Nitre

12.00 hod. – Vyhodnotenie fotosúťaže “Voda a povodne” – Ing. Kristína Candráková, PhD. a Ing. Andrej Tárník, PhD., FZKI SPU v Nitre

12.30 hod. – Záver

 

Výsledky fotosúťaže

Štvor členná porota hodnotila dva parametre (max. 80 bodov):

 • Zachytenie témy, reprezentatívnosť, myšlienka (0-10b)
 • Technická kvalita (0-10b)

Porota:

 • Ing. Kristína Candráková, PhD. – FZKI SPU v Nitre
 • Ing. Andrej Tárník, PhD. – FZKI SPU v Nitre
 • Ing. Viktor Varga, PhD. – Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovanie vplyvu na životné prostredie
 • Ing. Peter Ivan, PhD. – SVP, Odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa

Výhercovia:

 1. miesto: Martin Kajanovič (25 r., Mojzesovo) – Vodná elektráreň Kalná nad Hronom – 69 bodov
 2. miesto: Kristína Tonhajzerová (25 r., Lehota pod Vtáčnikom) – Za všetkým hľadajme človeka – 65 bodov
 3. miesto: Veronika Kanďarová (24 r., Tekovský Hrádok) – Voda, energia prírody – 64 bodov

 

Výstava

Výstava fotografií prebehne online formou priamo tu na stránke.

 

Ďalšie pravidlá fotosúťaže boli:

 • Vyhlasovateľom fotosúťaže je Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 • Do fotosúťaže sa môže zapojiť každý vo veku 15-30r.
 • Každý učastník pošle 1 fotografiu spolu s jej názvom.
 • Fotografie musia byť v primeranej kvalite, grafické úpravy snímok sú povolené.
 • Fotografie nespĺňajúce požiadavky organizátorov nebudú do súťaže a výstavy zaradené.
 • Organizátori si vyhradzujú právo na zverejnenie fotografií pre účely propagácie výstavy podľa § 25 a § 26 zákona č. 618 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Za takéto použitie fotografií nevzniká povinnosť uhradiť autorovi fotografií odmenu.
 • Účastníci výstavy musia byť autormi snímok a súhlasiť s týmto prehlásením: “Čestne prehlasujem, že som autorom fotografického diela podľa § 6 zákona č. 618 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)”.
 • Organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov (napr. prihlásenie fotografií, na ktoré účastníci nevlastnia autorské práva a pod.).
 • Vecné ceny nie sú nárokovateľné.
 • Zapojením sa do súťaže akceptujete jej pravidlá.

 

O aktivite:

Aktivita Fotosúťaž a výstava je zameraná na neformálne vzdelávanie mladej generácie v oblasti klimatických zmien. Fotografia je v súčasnosti efektívnym nástrojom na prilákanie pozornosti a záujmu najmladšej cieľovej skupiny, teda študentov stredných a vysokých škôl. Je pre nich prirodzené komunikovať vizuálne prostredníctvom obrazov a moderných technológií. Prínosom je zvýšenie povedomia a všímavosti k problematike projektu.

Prostredníctvom fotosúťaže môžu účastníci rozvinúť svoju kreativitu a vyvinúť úsilie na prínosný rozvoj svojej osobnosti, ako i na produktívne využitie voľného času. Troch výhercov vyberie porota zložená z odborníkov. Odmenou pre výhercov bude vecná cena v podobe kníh. Výsledky budú zverejnené počas osláv Svetového dňa vody na FZKI.