• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Povodne a zmena klímyČasopis Acta

Cieľom tejto aktivity je vydanie špeciálneho čísla vedeckého časopisu Acta horticulturae et regiotecturae. Číslo sa tematicky venuje vode v krajine, klimatickým zmenám a proaktívym opatreniam na negatívne dopady zmeny klímy. Týmto spôsobom upriamime pozornosť na problematiku projektu aj vedeckú komunitu. Je zverejnený v papierovej i v elektronickej podobe pre účely voľného šírenia. Časopis Acta horticulturae et regiotecturae pravidelne vydáva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

>> čítajte špeciálne číslo časopisu Acta horticulturae et regiotecturae