• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Povodne a zmena klímyBrožúry

Pre účely jednotlivých informačných aktivít sú spracované brožúry. Súbor desiatich brožúr poskytuje ucelený kompaktný pohľad na vybrané témy súvisiace s projektom. Brožúry sú vydané v listinnej tlačenej forme ale sú dostupné aj online na tejto web stránke.