• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Povodne a zmena klímyAudiovizuálne dokumenty

Prinášame Vám sériu krátkych videí, v ktorých Vám povieme základné fakty o klimatickej zmene a jej dopadoch. Ukážeme Vám aj spôsoby ako merať a určovať niektoré parametre životného prostredia, ktoré sú klimatickou zmenou ovplyvňované.

1. Čo je klimatická zmena?

Odpovedá doc. Ing. Ján Horák, PhD.

 

2. Klimatická zmena a Slovensko

Ako zasiahne klimatická zmena Slovensko? Odpovedá doc. Ing. Ján Horák, PhD.

 

3. Voda, pôda a klimatická zmena

Aký je vzťah vody a pôdy? A ako ovplyvňujú klimatickú zmenu? Odpovedá prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

 

4. Kapilárne sily v pôde

Aké sily pôsobia v pôde a ako to vplýva na klímu? Odpovedá prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

 

5. Kvalita vody a bioindikátory

Ako hodnotiť kvalitu vody? Mení sa v dôsledku klimatických zmien? A čo sú to bioindikátory? Odpovedá Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

 

6. Laboratórne stanovenie kvality vody

Ako vieme určiť kvalitu vody? Odpovedá Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

 

7. Odber pôdnych vzoriek

Ako správne odoberať pôdne vzorky? Odpovedá Ing. Andrej Tárník, PhD.

 

8. Vsakovanie vody do pôdy

Vsakovanie alebo infiltrácia vody do pôdy ovplyvňuje aj klimatickú zmenu. Ako?  Odpovedá Ing. Andrej Tárník, PhD.

 

9. Vlhkosť pôdy

Ako meriame vlhkosť pôdy? Odpovedá Ing. Andrej Tárník, PhD.

 

10. Simulátor dažďa

Čo je simulátor dažďa a ako nám môže pomôcť pri analýze procesov v krajine? Odpovedá Ing. Andrej Tárník, PhD.

 

11. Vodné hospodárstvo

Aká je úloha vodného hospodárstva? Odpovedá Ing. Andrej Tárník, PhD.