V rámci nášho projektu zameraného na zlepšenia stavu mokrade NPR Klátovské rameno sme v spolupráci s partnermi zorganizovali orezávanie hlavových vŕb.
Vŕby sa orezávajú tradične každú jar ale už sa na to zabudlo a dlho sa to nerobilo a vŕby z hlavových prerástli na vysoké stromy. V rámci projektu sme sa snažili napraviť túto situáciu a po schválení Štátnou ochranou prírody v Dunajskej Strede a za ich účasti sme sa pokúsili v tejto starej tradícii pokračovať. Podarilo sa nám upraviť 8 veľmi veľkých ale predovšetkým starých stromov.