Aj regionálna TV Nitrička informovala, že náš projekt získal prestížnu enviro cenu ATLAS.

Projekt o zmene klímy získal cenu ATLAS