Prednášky projektu Vedecký deň stredoškoláka zavítali 23. marca 2023 aj na Spojenú školu Malinovo. Kolegyne doc. Ing. Elena Aydin, PhD. a Ing. Tatiana Kaletová, PhD. predstavili žiakom témy ako erózia pôdy a protipovodňová a protierózna ochrana v krajine.