Naši kolegovia Ing. Tatiana Kaletová, PhD. a Ing. Andrej Tárník, PhD. zavítali 30. marca 2023 na SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici. So študentami diskutovali na témy ako klimatická zmena, povodne a sucho. Prednášky sa konali v rámci projektu Vedecký deň stredoškoláka.