V piatok 9. decembra 2022, naši kolegovia doc. Ing. Elena Aydin, PhD. a Ing. Andrej Tárník, PhD., predniesli pre študentov SOŠ PaSV Žilina výberové prednášky na tému klimatickej zmeny a erózie pôdy. Sme radi, že prednášky študentov zaujali a už hneď vyjadrili záujem o ďalšie vzdelávanie. Ďakujeme, vidíme sa nabudúce.