Naša fakulta spustila v spolupráci s partnermi (Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Stavebná fakulta STU v Bratislave a Zelené dedičstvo/Zöld örökség – Občianske združenie/Polgári társulás) projekt na zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno. Projektovým lídrom je prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Hlavným cieľom je obnoviť a posilniť schopnosť znehodnotených ekosystémov mokradí prispôsobiť sa zmene klímy a zabezpečiť udržateľné plnenie ich ekosystémových služieb, za účelom zmiernenia negatívnych dopadov zmeny klímy na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov. Projekt je podporený z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac o projekte nájdete na samostatnej podstránke Klátovské rameno.