Dňa 24.2.4.2024 sa konala zaujímavá prednáška prof. Ing. Petra Halaja, CSc. na tému hydromelioračných stavieb a ich novom postavení v procese adaptácie poľnohospodárstva na klimatickú zmenu.