• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Prednáška: Extrémne zrážky a klimatická zmena

14. decembra 2020 sa konala prednáška doc. Ing. Jána Horáka, PhD. na tému extrémnych zrážok a klimatickej zmeny. Poslucháči sa dozvedeli o trendoch vo vývoji zmien klímy, zmenách v časovom a priestorovom rozložení zrázok a pod.

Viac

Informačný deň pre nitrianskych gymnazistov

V utorok 08. decembra sme zorganizovali informačný deň pre študentov Gymnázia Párovská, Nitra. Gymnazistov sme informovali o príčinách a dôsledkoch klimatickej zmeny, o význame a ohrozenosti pôdy, o význame vody v krajine ako aj o mapovaní krajiny pomocou moderných dronov. Súčasťou informačného dňa bolo aj vyhlásenie súťaže ohľadom riešenia klimatických problémov. Ak sa študenti zapoja, môžu vyhrať účasť na zaujímavej exkurzii a vecné ceny.

Viac

Integrovaný manažment povodia – prednáška

V utorok 08. decembra sa uskutočnila prednáška na tému Integrovaný manažment povodia: využívanie prírodných zdrojov v kultúrnej krajine v kontexte klimatickej zmeny. Prednášajúcou bola Ing. Elena Aydin, PhD.

 

Viac

Prednáška – Faktor sucha

V utorok 8. decembra prebehla prednáška meteorologičky Mgr. Miriam Jarošovej, PhD. o faktore sucha v manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien.

Viac

Prednáška o príčinách, prejavoch a dôsledkoch klimatickej zmeny

Dňa 7.12.2020 sa konala ďalšia zo série našich online prednášok. Tentokrát prednášal doc. Ing. Ján Čimo, PhD. na tému: Klimatická zmena, jej príčiny, prejavy a dôsledky (so zameraním sa na horúčavy, prognózu letných a tropických dní).

Viac

Meteorologické sucho – online prednáška

Dňa 7.12.2020 sa konala prednáška na tému: Meteorologické sucho, jeho prejavy a adaptácia. Prednášajúcou bola známa meteorologička Mgr. Miriam Jarošová, PhD.

Viac

Prednáška o vodnej bilancii a strese zo sucha

V piatok 04. decembra 2020 sa konala prednáška doc. Ing. Ivana Holúbeka, PhD. a Ing. Beáty Novotnej, PhD. na tému: Vodná bilancia, stres sucha a výnosy poľných plodín za súčasneho a budúceho vývoja klímy.

 

Viac

Informačný deň pre gymnazistov zo Zlatých Moraviec

Streda 2. decembra 2020 patrila informačnému dňu pre študentov Gymnázia Janka Kráľa zo Zlatých Moraviec. Počas informačného dňa sme im predstavili aktivity projekty, súťaž pre stredoškolákov ohľadom riešenia klimatických problémov. Naši prednášajúci sa venovali témam ako je ohrozenie pôdy, kvalita ovzdušia, voda v krajine, protipovodňová ochrana. Sériu prednášok zakončila téma o života vo vode.

Viac

Nové techniky zavlažovania – online výberová prednáška

Vo štvrtok 26.11.2020 sa uskutočnila ďalšia zo série prednášok o klimatickej zmene. Tentokrát na tému Nové techniky zavlažovania verejnej zelene v mestských sídlach na zmiernenie extrémov klímy. Prednášajúcim bol prof. Ing. Viliam Bárek, PhD. z Katedry krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre.

Viac

Prvá online prednáška za nami

Napriek pandémii pokračujeme v jednotlivých aktivitách projektu. Žijeme v online svete a musíme sa tomu prispôsobiť. V stredu 25.11.2020 preto prebehla prvá zo série online prednášok. Témou boli klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny. Prednášajúcim bol náš skúsený pedagóg prof. Ing. Viliam Bárek, PhD., ktorý sa tejto problematike dlhodobo venuje.

Viac