• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Informačný deň na Obchodnej akadémii Stará Ľubovňa

V pondelok 9. marca sme navštívili Obchodnú akadémiu v Starej Ľubovni. Našim cieľom bolo stredoškolákom predstaviť ciele projektu a upozorniť ich na klimatické zmeny. V rámci prednášok a diskusie získali žiaci informácie o  nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy, a informácie o adaptácii človeka na tieto mimoriadne udalosti.

 

O stretnutí informuje aj škola na svojej webstránke.

Viac

Na informačnom dni na nitrianskej veterine

V utorok 10. marca 2020 naši odborníci zavítali na Strednú odbornú školu veterinárnu v Nitre. Hovorili sme spolu o vode v krajine, protipovodňových a protieróznych opatreniach. Ako budúcich agropodnikateľov ich zaujal blok prednášok o využití geografických informačných systémov a CAD systémov pri plánovaní opatrení v krajine. V spoločnej diskusii sme sa zamýšľali nad možnými riešeniami a opatreniami.

Predstavili sme im tiež ďalšie súčasti projektu a súťaž, v ktorej stredoškoláci môžu svoje inovatívne nápady prezentovať.

O informačnom dni informuje aj spravodajský portál NitraDen.sk.

Viac

Info deň na SPŠ stavebnej D. S. Jurkoviča v Trnave

V stredu 4. marca 2020 naši odborníci zavítali na Strednú priemyselnú školu stavebnú D. S. Jurkoviča v Trnave. Ich cieľom bolo študentom predstaviť realitu klimatickej zmeny. Hovorili spolu o vode v krajine, o kvalite vody, protipovodňových a protieróznych opatreniach. Ako stavbárov ich zaujal blok prednášok o využití geografických informačných systémov a CAD systémov pri plánovaní opatrení v krajine.

Študenti sa tiež zaujímali o možnosti zapojenia sa do súťaží, ktoré im boli predstavené. Jednak o súťaž na tému “Dopad klimatickej zmeny na naše okolie” ale aj o fotografickú súťaž na tému vody v krajine a povodní.

O našom informačnom dni na tejto škole informoval aj regionálny portál Trnava live.

Viac

Náš projekt sme predstavili zástupcom stredných škôl

Na našej univerzite sa konalo pracovné stretnutie medzi vedením uziverzity a zástupcami stredných škôl. Témou stretnutia bola vzájomná spolupráca. Jednou z oblastí, ktoré zástupcom stredných škôl predstavil dekan fakulty prof. Dušan Igaz bol aj tento projekt. Ponúkli sme im možnosť spolupráce pri organizovaní informačných dní a pri zapojení ich študentov do vyhlásených súťaží.

Viac

Prvý informačný deň na strednej škole je za nami

Aktivita projektu, Informačné dni a súťaž na stredných školách, bola oficiálne spustená a to prvým informačným dňom, ktorý sa konal v Žiline. Naši traja odborníci navštívili Strednú priemyselnú školu v Žiline, aby študentom povedali o dopadoch klimatických zmien na Slovensko a svet. Bližšie im predstavili reálne skutočnosti, dopady ale aj možnosti ako klimatickú zmenu zvládnuť.

Vo svojich prednáškach sa zamerali na vodu v krajine, možnosti ako môže aj jednotlivec prispieť k opatreniam proti dopadom klimatických zmien a nových moderných technológiách, ktoré sa pri tom dajú využiť.

Študentom tiež odprezentovali vyhlásenú súťaž na tému “Dopad klimatickej zmeny na naše okolie”. Veríme, že sa študentom informačný deň páčil, zamyslia sa nad dôsledkami klimatickej zmeny a skúsia navrhnúť aj svoje vlastné riešenia a zapoja sa tak do súťaže.

O našom informačnom dni informoval aj regionálny spravodajský web Žilinak.sk

Viac

Spracovali sme brožúry o klimatických zmenách

Naši odborníci spracovali súbor 10 brožúr, ktoré sú zamerané na rôzne aspekty klimatickej zmeny. Všetky brožúry budú distribuované cieľovej skupine počas ďalších aktivít projektu. Brožúry sú dostupné aj online na tejto stránke.

 

Zoznam tematických brožúr:

Viac

Spúšťame projekt

Spúšťame náš nový projekt. Sledujte nás a všetky informácie, aktivity a výstupy nájdete na tejto stránke. Tešíme sa!

Viac