• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Na škole v Trenčíne

Zavítali sme aj do Trenčína, konkrétne v stredu 18.5.2022 na SPŠ stavebnú Emila Belluša. Študentom sme prezentovali rôzne témy týkajúce sa krajinného inžinierstva a tohto projektu.

Prednášky mali kolegovia

  • doc. Ján Horák – Klimatická zmena
  • Ing. Tatiana Kaletová – Protipovodňové opatrenia
  • Ing. Jakub Fuska – CAD nástroje v krajinárstve, prepojenie CAD a GIS

 

Čítať viac

Pomáhame Klátovskému ramenu

S partnermi realizujeme projekt revitalizácie Klátovského ramena a preto sme sa rozhodli urobiť ešte viac – vyčistiť jeho okolie.
Ako informoval vedúci projektu prof. Ľuboš Jurík z Ústavu krajinného inžinierstva, nachádza sa tu viacero čiernych skládok. Pritom ide o územie európskeho významu a maloplošné chránené územie 5. stupňa ochrany.
➡ Projekt je financovaný z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom Programu SK-Klíma je Ministerstvo životného prostredia SR.
Čítať viac

Info deň v Modre

V pondelok 25.4.2022 sme zavítali na Strednú odbornú školu vinársko-ovocinársku v Modre. Aj tu sme študentom prezentovali aktuálne informácie o problematike projetku, o klimatických zmenách ale aj o možnostiach agroturistiky či o poľnohospodárskych produktoch. Všetko aj s ohľadom na zmeny klímy, ktoré zažívame.

Čítať viac

Získali sme cenu ATLAS

Náš projekt získal prestížnu envirocenu ATLAS, ktorú udeľuje Nadácia VÚB. Náš projekt obstál v kategórii osveta v konkurencii ďalších 16 osvetových projektov.

Výsledky boli slávnostne vyhlásené 22. apríla na Deň Zeme. Pozrite si odovzdávanie cien vo videu.

Čítať viac

Info deň v Trenčíne

Navštívili sme, i keď iba online, Strednú priemyselnú školu stavebnú Emila Belluša v Trenčíne a študentom sme porozprávali o možnostiach geografických informačných systémov. Hovorili sme o ich využití v krajinnom inžinierstve a pri mapovaní dôsledkom klimatickej zmeny. Ďakujeme za možnosť a tešíme sa nabudúce!

Čítať viac

Sme vo finále

S našim projektom “Povodne a zmena klímy” sme postúpili do finále v súťaži ATLAS – Enviro ocenenie Nadácie VÚB pre tých, ktorí nesú osud našej planéty na svojich pleciach. Mená víťazov, ktorí si odnesú sošku Atlas, sa dozvieme 11.4. 2022.
Držte palce 🙂
Čítať viac

Projekt revitalizácie Klátovského ramena pokračuje

Naši pracovníci a pracovníci SVP už začali s meraniami a mapovaním terenénu spoločne so štátnymi ochranármi. Vykonalo sa senzorové a dronové mapovanie koryta rieky. Poznatky z tejto aktivity budú slúžiť na vytvorenie počítačovej a fyzickej makety koryta, s ktorými sa budú vykonávať skúšky/modelovania situácií. Pracovníci FZKI odobrali vzorky z koryta na rôznych miestach, pomocou ktorých zistili, že oproti normálnemu stavu riek, je voda v Klátovskom ramene skôr zásaditá.
➡ Projekt je financovaný z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom Programu SK-Klíma je Ministerstvo životného prostredia SR.
Čítať viac

Informačný dvojdeň v Leviciach

Vo štvrtok a v piatok 24. a 25. februára 2022 sme online navštívili študentov Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach. Ich študentom doc. Elena Aydin predstavila eróziu pôdy ako jeden z vážnych problémov v krajine a Ing. Tatiana Kaletová popísala význam vody v krajine.

 

Čítať viac

O klimatickej zmene v Lučenci

Vo štvrtok 27. januára sme online navštívili študentov SPŠ O. Winklera v Lučenci. Docent Ján Horák študentom ozrejmil čo je klimatická zmena, aké sú jej príčiny a čo môžeme robiť aby sme ju zmiernili. Prednáška mala príjemný ohlas. Ďakujeme!

Čítať viac