• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Prednáška o vodnej bilancii a strese zo sucha

V piatok 04. decembra 2020 sa konala prednáška doc. Ing. Ivana Holúbeka, PhD. a Ing. Beáty Novotnej, PhD. na tému: Vodná bilancia, stres sucha a výnosy poľných plodín za súčasneho a budúceho vývoja klímy.

 

Read More

Informačný deň pre gymnazistov zo Zlatých Moraviec

Streda 2. decembra 2020 patrila informačnému dňu pre študentov Gymnázia Janka Kráľa zo Zlatých Moraviec. Počas informačného dňa sme im predstavili aktivity projekty, súťaž pre stredoškolákov ohľadom riešenia klimatických problémov. Naši prednášajúci sa venovali témam ako je ohrozenie pôdy, kvalita ovzdušia, voda v krajine, protipovodňová ochrana. Sériu prednášok zakončila téma o života vo vode.

Read More

Nové techniky zavlažovania – online výberová prednáška

Vo štvrtok 26.11.2020 sa uskutočnila ďalšia zo série prednášok o klimatickej zmene. Tentokrát na tému Nové techniky zavlažovania verejnej zelene v mestských sídlach na zmiernenie extrémov klímy. Prednášajúcim bol prof. Ing. Viliam Bárek, PhD. z Katedry krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre.

Read More

Prvá online prednáška za nami

Napriek pandémii pokračujeme v jednotlivých aktivitách projektu. Žijeme v online svete a musíme sa tomu prispôsobiť. V stredu 25.11.2020 preto prebehla prvá zo série online prednášok. Témou boli klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny. Prednášajúcim bol náš skúsený pedagóg prof. Ing. Viliam Bárek, PhD., ktorý sa tejto problematike dlhodobo venuje.

Read More

Výstava o povodňových značkách

V priestoroch Katedry krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre prebieha v týchto dňoch výstava na tému Historické povodňové značky na Slovenku. Výstava na niekoľkých baneroch zaznamenáva výskyt a dopady povodní na Slovensku.

Read More

Výstava pod aulou SPU

Pod aulou SPU v Nitre sa tento týždeň koná výstava o Historických povodňových značkách. Výstava na niekoľkých baneroch zaznamenáva výskyt a dopady povodní na Slovensku.

Read More

Povodňové značky na Slovensku

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja bola otvorená výstava na tému Povodňové značky na Slovensku.

Výstava sa koná 29. 06. – 03.07. 2020 v čase od 11 do 14 hod vo vestibule Veľkej auly Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Dúbravská cesta 9.

Read More

UPOZORNENIE

Z dôvodu súčasnej nejasnej situácie ohľadom koronavírusu COVID-19 sú všetky aktivity projektu prerušené do odvolania. Sledujte stránku, budeme Vás informovať.

Read More