• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Exkurzia Vážska kaskáda

Bude už len sucho? Máme dosť vody na závlahy? Aj to Vám prezradí exkurzia z oblasti Vážskej kaskády. Zájdeme do oblasti Piešťan a Vážskej kaskády, ukážeme čerpacie stanice a odvodňovacie kanály.
Ochranu pred účinkami sucha formou závlah priblížia odborníci Ing. Boris Košťál z Hydromeliorácie š.p., a Ing. Tatiana Kaletová, PhD. z Katedry krajinného inžinierstva FZKI.

Viac

Exkurzia – SHMÚ v Bratislave

Vo štvrtok 13. mája 2021 prebehla exkurzia v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave. Exkurzia sa konala netradičnou online formou. Pre účastníkov exkurzie bol vytvorený videodokument. Po jeho premietnutí sa konala online diskusia medzi účastníkmi exkurzie a odborníkmi z navštíveného miesta.

 

Viac

Prednáška na stavbarine

Dalšou prednáškou bola prednáška (30.3.2021) pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre. Rozprávali sme sa o téme mapovania vodných nádrží v krajine. Vodné nádrže sú významným faktorom ovplyvňujúcim povodne, vodné hospodárstvo krajiny a tým aj celkovo klimatickú zmenu. Tešíme so záujmu študentov.

Viac

Prednáška: Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo v súvislosti so zmiernením dopadov globálnej zmeny klímy. Tak znel názov prednášky, ktorá sa konala v pondelok 29. marca 2021. Prednášajúcim bol prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc. Poslucháči sa dozvedeli súvislosti medzi udržateľnosťou hospodárenia na pôde a zmenami klímy.

Viac

Prednáška: Vodné toky v 21. storočí

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa 25. marca konala aj prednáška prof. Petra Halaja na tému Vodné toky v 21. storočí – nové prístupy v riešení protipovodňovej ochrany území.

Viac

Prednáška: Retencia vody v krajine

25. marca 2021 sa konala prednáška na tému Retencia vody v krajine ako základ opatrení proti suchu a povodniam, technické a netechnické opatrenia v krajine a urbanizovanom prostredí. Prednášajúcim bol prof. Ľuboš Jurík. Táto prednáška sa konala aj pri príležitosti Svetového dňa vody.

 

 

Viac

Prednáška o zosuvoch pôdy

V stredu 24. marca 2021 sa konala prednáška RNDr. Pavla Tupého zo spoločnosti Envigeo, a.s., Banská Bystrica. Témou prednášky boli aktuálne trendy v sanácii zosuvov pôdy ako jedného z dôsledkov povodní.

Viac

Prednáška: Pôdne sucho

Profesor Ing. Dušan Igaz, PhD. prednášal na tému Pôdne sucho, možnosti jeho určovania, monitorovania a predpovedania. Prednáška sa konala 2. marca 2021. Poslucháči dostali bližšie informácie o stave a vývoji zásob vody v pôde, príčinách a dôsledkách pôdneho sucha ako aj o možnostiach jeho monitoringu.

Viac

Informačný deň – Gymnázium Snina

V utorok, 2. marca 2021, sa konal informačný deň pre študentov Gymnázia zo Sniny. Počas dňa boli študentom prezentované dopady klimatickej zmeny na krajinu ale aj možné opatrenia proti nim.

Viac