• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Informačný deň pre geodetov

V stredu 17. februára sa konal online informačný deň pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave. Zúčastnili sa ho hlavne študenti so zameraním na geodéziu. Naši pedagógovia im vysvetlili a ukázali možnosti ako aj geodetické profesie môžu priamo prispievať k znižovaniu dopadov klimatickej zmeny. Predstavili im rôzne možnosti mapovania a hodnotenia krajiny a jej zmien. Prednášky sa u študentov stretli s veľkým ohlasom, čo nás teší.

Študentom sme tiež predstavili našu súťaž. Veríme, že sa mnoho z nich zapojí.

 

Viac

Informačný deň pre nitrianskych gymnazistov

Vo štvrtok 4. februára 2021 sa uskutočnil už druhý informačný deň pre študentov Gymnázia Párovska v Nitre. Po dobrom hodnotení prvého informačného dňa, malo toto gymnázium záujem zúčastniť sa znovu. Tentokrát sme sa online zišli so študentami tretieho ročníka. Teší nás, že sme opätovne zaujali študentov a informovali ich o dopadoch klímy.

 

Viac

Informačný deň – SPŠ stavebná Nitra

V utorok 26. januára sa konal informačný deň pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre. Študentov sme informovali o príčinách a dôsledkoch klimatickej zmeny, o význame a ohrozenosti pôdy, o význame vody v krajine ako aj o mapovaní krajiny pomocou moderných dronov. Prednášky boli aj o vode a klimatickej zmene v mestách a obciach ako aj o príčinách a dopadoch povodní. Súčasťou informačného dňa bolo aj vyhlásenie súťaže ohľadom riešenia klimatických problémov. Ak sa študenti zapoja, môžu vyhrať účasť na zaujímavej exkurzii a vecné ceny.

Viac

Informačný deň pre nitrianskych gymnazistov

V utorok 08. decembra sme zorganizovali informačný deň pre študentov Gymnázia Párovská, Nitra. Gymnazistov sme informovali o príčinách a dôsledkoch klimatickej zmeny, o význame a ohrozenosti pôdy, o význame vody v krajine ako aj o mapovaní krajiny pomocou moderných dronov. Súčasťou informačného dňa bolo aj vyhlásenie súťaže ohľadom riešenia klimatických problémov. Ak sa študenti zapoja, môžu vyhrať účasť na zaujímavej exkurzii a vecné ceny.

Viac

Integrovaný manažment povodia – prednáška

V utorok 08. decembra sa uskutočnila prednáška na tému Integrovaný manažment povodia: využívanie prírodných zdrojov v kultúrnej krajine v kontexte klimatickej zmeny. Prednášajúcou bola Ing. Elena Aydin, PhD.

 

Viac

Prednáška – Faktor sucha

V utorok 8. decembra prebehla prednáška meteorologičky Mgr. Miriam Jarošovej, PhD. o faktore sucha v manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien.

Viac

Prednáška o príčinách, prejavoch a dôsledkoch klimatickej zmeny

Dňa 7.12.2020 sa konala ďalšia zo série našich online prednášok. Tentokrát prednášal doc. Ing. Ján Čimo, PhD. na tému: Klimatická zmena, jej príčiny, prejavy a dôsledky (so zameraním sa na horúčavy, prognózu letných a tropických dní).

Viac

Meteorologické sucho – online prednáška

Dňa 7.12.2020 sa konala prednáška na tému: Meteorologické sucho, jeho prejavy a adaptácia. Prednášajúcou bola známa meteorologička Mgr. Miriam Jarošová, PhD.

Viac

Prednáška o vodnej bilancii a strese zo sucha

V piatok 04. decembra 2020 sa konala prednáška doc. Ing. Ivana Holúbeka, PhD. a Ing. Beáty Novotnej, PhD. na tému: Vodná bilancia, stres sucha a výnosy poľných plodín za súčasneho a budúceho vývoja klímy.

 

Viac

Informačný deň pre gymnazistov zo Zlatých Moraviec

Streda 2. decembra 2020 patrila informačnému dňu pre študentov Gymnázia Janka Kráľa zo Zlatých Moraviec. Počas informačného dňa sme im predstavili aktivity projekty, súťaž pre stredoškolákov ohľadom riešenia klimatických problémov. Naši prednášajúci sa venovali témam ako je ohrozenie pôdy, kvalita ovzdušia, voda v krajine, protipovodňová ochrana. Sériu prednášok zakončila téma o života vo vode.

Viac