• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Prednáška na stavbarine

Dalšou prednáškou bola prednáška (30.3.2021) pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre. Rozprávali sme sa o téme mapovania vodných nádrží v krajine. Vodné nádrže sú významným faktorom ovplyvňujúcim povodne, vodné hospodárstvo krajiny a tým aj celkovo klimatickú zmenu. Tešíme so záujmu študentov.

Read More

Prednáška o zosuvoch pôdy

V stredu 24. marca 2021 sa konala prednáška RNDr. Pavla Tupého zo spoločnosti Envigeo, a.s., Banská Bystrica. Témou prednášky boli aktuálne trendy v sanácii zosuvov pôdy ako jedného z dôsledkov povodní.

Read More

Informačný deň – Gymnázium Snina

V utorok, 2. marca 2021, sa konal informačný deň pre študentov Gymnázia zo Sniny. Počas dňa boli študentom prezentované dopady klimatickej zmeny na krajinu ale aj možné opatrenia proti nim.

Read More

Prednáška od SHMÚ

V pondelok, 1. marca 2021, sa uskutočnila prednáška Ing. Danice Leškovej zo SHMÚ na tému “Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS)”. V rámci prednášky bol vysvetlený vývoj a vznik systému ako aj jeho použitie v praxi.

Read More

Informačný deň pre geodetov

V stredu 17. februára sa konal online informačný deň pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave. Zúčastnili sa ho hlavne študenti so zameraním na geodéziu. Naši pedagógovia im vysvetlili a ukázali možnosti ako aj geodetické profesie môžu priamo prispievať k znižovaniu dopadov klimatickej zmeny. Predstavili im rôzne možnosti mapovania a hodnotenia krajiny a jej zmien. Prednášky sa u študentov stretli s veľkým ohlasom, čo nás teší.

Študentom sme tiež predstavili našu súťaž. Veríme, že sa mnoho z nich zapojí.

 

Read More

Informačný deň pre nitrianskych gymnazistov

Vo štvrtok 4. februára 2021 sa uskutočnil už druhý informačný deň pre študentov Gymnázia Párovska v Nitre. Po dobrom hodnotení prvého informačného dňa, malo toto gymnázium záujem zúčastniť sa znovu. Tentokrát sme sa online zišli so študentami tretieho ročníka. Teší nás, že sme opätovne zaujali študentov a informovali ich o dopadoch klímy.

 

Read More

Informačný deň – SPŠ stavebná Nitra

V utorok 26. januára sa konal informačný deň pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre. Študentov sme informovali o príčinách a dôsledkoch klimatickej zmeny, o význame a ohrozenosti pôdy, o význame vody v krajine ako aj o mapovaní krajiny pomocou moderných dronov. Prednášky boli aj o vode a klimatickej zmene v mestách a obciach ako aj o príčinách a dopadoch povodní. Súčasťou informačného dňa bolo aj vyhlásenie súťaže ohľadom riešenia klimatických problémov. Ak sa študenti zapoja, môžu vyhrať účasť na zaujímavej exkurzii a vecné ceny.

Read More

Informačný deň pre nitrianskych gymnazistov

V utorok 08. decembra sme zorganizovali informačný deň pre študentov Gymnázia Párovská, Nitra. Gymnazistov sme informovali o príčinách a dôsledkoch klimatickej zmeny, o význame a ohrozenosti pôdy, o význame vody v krajine ako aj o mapovaní krajiny pomocou moderných dronov. Súčasťou informačného dňa bolo aj vyhlásenie súťaže ohľadom riešenia klimatických problémov. Ak sa študenti zapoja, môžu vyhrať účasť na zaujímavej exkurzii a vecné ceny.

Read More

Integrovaný manažment povodia – prednáška

V utorok 08. decembra sa uskutočnila prednáška na tému Integrovaný manažment povodia: využívanie prírodných zdrojov v kultúrnej krajine v kontexte klimatickej zmeny. Prednášajúcou bola Ing. Elena Aydin, PhD.

 

Read More

Prednáška – Faktor sucha

V utorok 8. decembra prebehla prednáška meteorologičky Mgr. Miriam Jarošovej, PhD. o faktore sucha v manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien.

Read More