• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Výstava o povodňových značkách

V priestoroch Katedry krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre prebieha v týchto dňoch výstava na tému Historické povodňové značky na Slovenku. Výstava na niekoľkých baneroch zaznamenáva výskyt a dopady povodní na Slovensku.

Viac

Výstava pod aulou SPU

Pod aulou SPU v Nitre sa tento týždeň koná výstava o Historických povodňových značkách. Výstava na niekoľkých baneroch zaznamenáva výskyt a dopady povodní na Slovensku.

Viac

Povodňové značky na Slovensku

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja bola otvorená výstava na tému Povodňové značky na Slovensku.

Výstava sa koná 29. 06. – 03.07. 2020 v čase od 11 do 14 hod vo vestibule Veľkej auly Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Dúbravská cesta 9.

Viac

UPOZORNENIE

Z dôvodu súčasnej nejasnej situácie ohľadom koronavírusu COVID-19 sú všetky aktivity projektu prerušené do odvolania. Sledujte stránku, budeme Vás informovať.

Viac

Stretnutie na Gymnáziu T. Vansovej Stará Ľubovňa

V utorok 10. marca 2020 sme zorganizovali informačný deň pre študentov Gymnázia T. Vansovej v Starej Ľubovni. V prednáškach pre študentov sme sa zamerali hlavne na vodu v krajine, jej význam a úlohu v procese klimatických zmien.

Viac

Info deň – SOŠ Jarmočná Stará Ľubovňa

V Starej Ľubovni sme v pondelok 9. marca 2020 navštívili aj Strednú odbornú školu Jarmočná. Študentov prvého až tretieho ročníka sme oboznámili s projektom a klimatickými zmenami. Predstavili sme im súčasnú situáciu, pravdepodobný vývoj a možnosti na zmiernenie dopadov. Záujem mladých ľudí o svoju budúcnosť a klimatické zmeny je potešujúci.

O stretnutí aj na školskej webstránke.

Viac

Informačný deň na Obchodnej akadémii Stará Ľubovňa

V pondelok 9. marca sme navštívili Obchodnú akadémiu v Starej Ľubovni. Našim cieľom bolo stredoškolákom predstaviť ciele projektu a upozorniť ich na klimatické zmeny. V rámci prednášok a diskusie získali žiaci informácie o  nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy, a informácie o adaptácii človeka na tieto mimoriadne udalosti.

 

O stretnutí informuje aj škola na svojej webstránke.

Viac

Na informačnom dni na nitrianskej veterine

V utorok 10. marca 2020 naši odborníci zavítali na Strednú odbornú školu veterinárnu v Nitre. Hovorili sme spolu o vode v krajine, protipovodňových a protieróznych opatreniach. Ako budúcich agropodnikateľov ich zaujal blok prednášok o využití geografických informačných systémov a CAD systémov pri plánovaní opatrení v krajine. V spoločnej diskusii sme sa zamýšľali nad možnými riešeniami a opatreniami.

Predstavili sme im tiež ďalšie súčasti projektu a súťaž, v ktorej stredoškoláci môžu svoje inovatívne nápady prezentovať.

O informačnom dni informuje aj spravodajský portál NitraDen.sk.

Viac

Info deň na SPŠ stavebnej D. S. Jurkoviča v Trnave

V stredu 4. marca 2020 naši odborníci zavítali na Strednú priemyselnú školu stavebnú D. S. Jurkoviča v Trnave. Ich cieľom bolo študentom predstaviť realitu klimatickej zmeny. Hovorili spolu o vode v krajine, o kvalite vody, protipovodňových a protieróznych opatreniach. Ako stavbárov ich zaujal blok prednášok o využití geografických informačných systémov a CAD systémov pri plánovaní opatrení v krajine.

Študenti sa tiež zaujímali o možnosti zapojenia sa do súťaží, ktoré im boli predstavené. Jednak o súťaž na tému “Dopad klimatickej zmeny na naše okolie” ale aj o fotografickú súťaž na tému vody v krajine a povodní.

O našom informačnom dni na tejto škole informoval aj regionálny portál Trnava live.

Viac

Náš projekt sme predstavili zástupcom stredných škôl

Na našej univerzite sa konalo pracovné stretnutie medzi vedením uziverzity a zástupcami stredných škôl. Témou stretnutia bola vzájomná spolupráca. Jednou z oblastí, ktoré zástupcom stredných škôl predstavil dekan fakulty prof. Dušan Igaz bol aj tento projekt. Ponúkli sme im možnosť spolupráce pri organizovaní informačných dní a pri zapojení ich študentov do vyhlásených súťaží.

Viac