Vo štvrtok 20. októbra k nám zavítali študenti z Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera v Lučenci. Študentom sme okrem iného hovorili o aktuálnych otázkach zmeny klímy. V praktickej ukážke sme im predviedli rôznu techniku na monitoring životného prostredia.