Klimatická zmena bola témou prednášky, ktorá sa konala 27. marca 2023 na Spojenej škole v Giraltovciach. Prednáška sa konala v rámci projektu Vedecký deň stredoškoláka.