V utorok 26. januára sa konal informačný deň pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre. Študentov sme informovali o príčinách a dôsledkoch klimatickej zmeny, o význame a ohrozenosti pôdy, o význame vody v krajine ako aj o mapovaní krajiny pomocou moderných dronov. Prednášky boli aj o vode a klimatickej zmene v mestách a obciach ako aj o príčinách a dopadoch povodní. Súčasťou informačného dňa bolo aj vyhlásenie súťaže ohľadom riešenia klimatických problémov. Ak sa študenti zapoja, môžu vyhrať účasť na zaujímavej exkurzii a vecné ceny.