Vo štvrtok 4. februára 2021 sa uskutočnil už druhý informačný deň pre študentov Gymnázia Párovska v Nitre. Po dobrom hodnotení prvého informačného dňa, malo toto gymnázium záujem zúčastniť sa znovu. Tentokrát sme sa online zišli so študentami tretieho ročníka. Teší nás, že sme opätovne zaujali študentov a informovali ich o dopadoch klímy.