Aj našim prvákom sme hovorili o význame ich štúdia, o tom ako budú vedieť ovplyvňovať krajinu a tým aj klimatickú zmenu a jej dopady. Sme radi, že tento rok máme najviac prvákov za posledné obdobie, čo dokazuje uvedomovanie si dôležitosti tejto témy.